ביקל OUTLET, נתניה – פתיחה 2020

ביקל OUTLET, נתניה – פתיחה 2020