דלג אל איזור התוכן

מקשי קיצור

ניהול מקרקעין

החטיבה מתמחה בניהול מקרקעין עבור גופים מוסדיים ואנשים פרטיים.

הניהול  כולל:
  • איתור קרקעות ביצוע מיפויים ואימות נתונים
  • הכנת תיק מגרש שכולל את כל המידע על המגרש
  • ניהול קרקעות ו/או נכסים מבונים
  • מכירה, רכישה והשכרת מקרקעין
  • שמירה תכנונית על המקרקעין
  • מתן טיפול משפטי
  • טיפול בקבלת פיצויים בגין הפקעה/ירידת ערך
  • ניתוח היבטים תכנוניים והכנת חוות דעת מקצועיות
  • ניהול היבטי שמאי והכנת שומות
  • ניהול ופיקוח שוטף