דלג אל איזור התוכן

מקשי קיצור

עריכת סקרי נכסים ומיפויים

מהו סקר נכסים?

סקר נכסים הינו סקר מקיף שמטרתו לחשוף מצב קיים של נכס ובכלל זה: דירה, חנות, בנין, משרד, קרקעות וכיוצ"ב במטרה לאפשר קביעת זכויות משפטיות  ושווי הנכס. סקרי נכסים מאפשרים ללקוח לקבל תמונה ברורה, מקיפה וממוקדת של הנכס או הנכסים הנבדקים בכדי לאפשר להם לקבל החלטות מבוססות על נתונים עדכניים מהשטח.
 
סקר נכסים מאפשר קבלת המידע הבא:
 • קביעת זכויות משפטיות
 • קביעת שווי עסקאות נדל"ן
 • ביצוע ניתוחים סטטיסטיים
 • מיפוי נכסים בהיבט הפיזי, המשפטי והתכנוני
 • מצב רישום הנכס בטאבו
 • זיהוי זכויות בניה נוספות
 • בירור מי בעל הזכות בטאבו או בשעבוד נכס
 • מצבו הפיזי של הנכס
 • מחשוב נתונים עבור הלקוח
 • איסוף מידע למטרת תכנון בניה או שינוי ייעוד הקרקע
 • הכנת תיק שמאות להכנת שומה של שווי הנכס לצורכי מכירה או השכרה
 • זיהוי ערך של נכס נדל"ני
 • זיהוי חריגות בניה, מדידת תוספות בניה ללא אישור
 • איתור קרקע פנויה לייעודים שונים (בניה פרטית, מסחרית, חקלאית ותעשייתית)
 • מדידות לצורך תשלום ארנונה ועדכון חיובי ארנונה
 • השוואה בין מסמכי הרישוי במחלקת הגבייה / ההנדסה בעירייה לבין מצב הנכס בפועל